Na bieżąco aktualizujemy produkty w sklepie, jeśli czegoś nie ma napisz do nas!

Rolnictwo węglowe – ekoschemat oraz co trzeba wiedzieć?

Rolnictwo węglowe - ekoschemat oraz co trzeba wiedzieć

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie został opublikowany pod koniec 2021 roku i stanowi pierwszy krok w kierunku rolnictwa węglowego, które ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Czym jest rolnictwo węglowe?

Rolnictwo węglowe to podejście do produkcji rolnej, które ma na celu zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie poprzez stosowanie praktyk rolniczych, które sprzyjają jego gromadzeniu. Zwiększona ilość węgla organicznego w glebie przyczynia się do zwiększenia poziomu węgla w przyrodzie, co jest ważnym elementem walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi.

Komunikat Komisji Europejskiej podkreśla, że rolnictwo węglowe ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych UE. Zgodnie z planami UE, do 2050 roku należy osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli stan, w którym emisje gazów cieplarnianych będą równoważone przez usuwanie z nich z atmosfery. Rolnictwo węglowe ma pomóc w osiągnięciu tego celu poprzez zwiększenie ilości węgla organicznego w glebie, co pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach rolnictwa węglowego proponuje się stosowanie praktyk takich jak uprawy wieloletnie, uprawy okrywowe, agroforestry czy zmniejszenie użycia nawozów sztucznych. Wprowadzenie tych praktyk może przyczynić się do zwiększenia ilości węgla organicznego w glebie i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Jednym z elementów rolnictwa węglowego jest ekoschemat, czyli system płatności dla rolników, którzy stosują praktyki proekologiczne w swoich gospodarstwach. W ramach ekoschematu rolnicy otrzymują wynagrodzenie za wprowadzenie praktyk zwiększających zasoby węgla organicznego w glebie i zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie jest krokiem w kierunku wprowadzenia rolnictwa węglowego na szczeblu UE i zwiększenia świadomości na temat korzyści ekologicznych i ekonomicznych, jakie może przynieść. Rolnictwo węglowe ma na celu zwiększenie zasobów organicznych w glebie, poprawę jakości gleby oraz ochronę środowiska naturalnego, a także przyczynienie się do osiągnięcia celów klimatycznych UE.

Zwiększenie ilości węgla organicznego w glebie w wyniku stosowania praktyk rolnictwa węglowego może również przyczynić się do poprawy jakości plonów oraz zwiększenia ich ilości. Wprowadzenie rolnictwa węglowego może więc przynieść korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla sektora rolnego.

Warto jednak pamiętać, że rolnictwo węglowe to nie tylko wprowadzenie nowych praktyk i ekoschematów rolnictwa węglowego, ale również zmiana podejścia do produkcji rolnej. Wprowadzenie rolnictwa węglowego będzie wymagać od rolników wiedzy i umiejętności, a także inwestycji w nowoczesne technologie i narzędzia, które pozwolą na efektywne stosowanie praktyk proekologicznych.

Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i ochronie środowiska. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się koncepcja rolnictwa węglowego, które ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości gleby. W tym artykule omówimy, czym jest rolnictwo węglowe, jak działa ekoschemat oraz co trzeba wiedzieć na ten temat.

Jak działa ekoschemat?

Ekoschemat to system finansowania praktyk rolniczych, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych oraz poprawiają jakość gleby i bioróżnorodność. Jest to program dotacji, w którym rolnicy otrzymują pieniądze za wprowadzenie ekologicznych praktyk w swojej działalności. Ekoschemat jest skierowany do wszystkich rolników, którzy chcą zwiększyć poziom zrównoważonej produkcji rolnej i przyczynić się do ochrony środowiska.

Praktyki rolnicze objęte ekoschematem to m.in.:

 • uprawa roślin okrywowych, które poprawiają jakość gleby i magazynują węgiel w glebie,
 • wykorzystanie naturalnych nawozów, takich jak obornik, który pozwala na uniknięcie stosowania syntetycznych nawozów, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 • ochrona i odbudowa siedlisk przyrodniczych, które zwiększają bioróżnorodność i poprawiają jakość gleby,
 • uprawa roślin zwiększających poziom węgla w glebie, takich jak trawy i zboża, które gromadzą węgiel w swoich korzeniach i przyczyniają się do zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze.

Rolnictwo węglowe - ekoschemat oraz co trzeba wiedzieć

Jakie są korzyści z rolnictwa węglowego?

Rolnictwo węglowe ma wiele korzyści dla środowiska i rolnictwa.

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: Rolnictwo węglowe pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez magazynowanie węgla w glebie, roślinach i produktach rolnych.
 • Poprawa jakości gleby: rolnictwo węglowe pomaga zwiększyć poziom organicznej materii w glebie, co poprawia jej jakość i produktywność.
 • Zwiększenie odporności rolnictwa na zmiany klimatyczne: Rolnictwo węglowe pomaga wzmocnić zdolność gleby do magazynowania wody, co zwiększa odporność roślin na susze i powodzie.
 • Ochrona bioróżnorodności: praktyki rolnicze objęte ekoschematem, takie jak ochrona i odbudowa siedlisk przyrodniczych, przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności i zwiększenia ilości dzikiej fauny i flory.
 • Korzyści dla rolników: rolnictwo węglowe pomaga zwiększyć produktywność ziemi i zmniejsza koszty produkcji.

Rolnictwo węglowe w Krajowym Planie Strategicznym WPR dla Polski?

Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej (KPS WPR) dla Polski, opracowany w oparciu o unijne wymogi, zakłada zwiększenie roli rolnictwa w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez zwiększenie udziału praktyk rolnictwa węglowego. W KPS WPR określono cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia zdolności gleby do magazynowania węgla organicznego.

W ramach KPS WPR, Polska ma zamiar przeprowadzić szereg działań związanych z rolnictwem węglowym, takich jak:

 • Wspieranie rolnictwa ekologicznego i agroekologii, co pozwoli na zwiększenie zasobów organicznych w glebie i poprawę jej jakości.
 • Promowanie upraw roślin okrywowych i systemów agroleśnych, które zwiększą zdolność gleby do magazynowania węgla.
 • Wprowadzenie nowych technologii w rolnictwie, które pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie produktywności i efektywności rolnictwa.
 • Rozwój systemów rolnictwa precyzyjnego, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczą negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.
 • Wspieranie rolników w zakresie działań związanych z rolnictwem węglowym, takich jak zwiększenie zasobów organicznych w glebie, ochrona siedlisk przyrodniczych czy poprawa jakości wody.

Rolnictwo węglowe w KPS WPR dla Polski jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi oraz ochrony środowiska. Jest to ważne podejście, które pozwala na zwiększenie efektywności produkcji żywności i jednocześnie chroni środowisko naturalne. Dlatego istotne jest, aby rządy i organizacje zajmujące się rolnictwem wspierały praktyki rolnictwa węglowego i wprowadzały je w życie.

Rolnictwo węglowe - ekoschemat oraz co trzeba wiedzieć

Jakie ekoschematy będą wypełniać założenia rolnictwa węglowego?

Wypełnianie założeń rolnictwa węglowego będzie wymagać zastosowania różnych ekoschematów, które pozwolą na zwiększenie zasobów organicznych w glebie i poprawę jej jakości. Poniżej przedstawiam kilka ekoschematów rolnictwa węglowego, które mogą przyczynić się do realizacji celów rolnictwa węglowego:

 • Ekoschemat związany z uprawami roślinnymi okrywowymi – polega na wprowadzeniu roślin okrywowych, takich jak koniczyna, lucerna czy groch, które mają zdolność do wiązania azotu z powietrza i zwiększają ilość zasobów organicznych w glebie. Dzięki temu poprawiają one jej jakość, a także redukują emisje gazów cieplarnianych.
 • Ekoschemat dotyczący upraw wieloletnich – polega na wprowadzeniu upraw wieloletnich, takich jak plantacje drzew owocowych czy lasy sadzone na gruntach rolnych. Takie uprawy zwiększają zdolność gleby do magazynowania węgla organicznego, a także poprawiają jakość gleby.
 • Ekoschemat dotyczący precyzyjnego nawożenia – polega na zastosowaniu nowoczesnych technologii, które pozwalają na precyzyjne i efektywne nawożenie roślin. Dzięki temu ogranicza się ilość stosowanych nawozów, co zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.
 • Ekoschemat dotyczący upraw ekologicznych – polega na zwiększeniu liczby upraw ekologicznych, co pozwala na zwiększenie ilości zasobów organicznych w glebie i poprawę jej jakości. Takie uprawy są bardziej przyjazne dla środowiska, a także zapewniają lepszą jakość żywności.
 • Ekoschemat dotyczący ochrony bioróżnorodności – polega na ochronie i rewitalizacji siedlisk przyrodniczych, takich jak łąki, torfowiska czy lasy. Dzięki temu zwiększa się różnorodność biologiczna w agroekosystemie, a także zwiększa się zdolność gleby do magazynowania węgla.

Wprowadzenie powyższych ekoschematów może przyczynić się do realizacji celów rolnictwa węglowego, a także zwiększyć efektywność produkcji żywności i ochronić środowisko naturalne.

Poprawa jakość i urodzajności gleby

Rolnictwo węglowe zakłada wprowadzenie praktyk, które mają na celu zwiększenie ilości zasobów organicznych w glebie, a tym samym poprawę jej jakości. Dzięki temu zwiększa się też urodzajność gleby, co przekłada się na większą efektywność produkcji żywności.

Poprawa jakości gleby jest jednym z kluczowych celów rolnictwa węglowego. Gleba o wysokiej zawartości zasobów organicznych jest bardziej zdrowa i bardziej żywotna, co pozwala na lepszy rozwój roślin i zwiększenie ich odporności na choroby. Z kolei większa urodzajność gleby pozwala na zwiększenie ilości i jakości produkcji rolnej, co zwiększa jej wartość ekonomiczną.

Wprowadzenie praktyk związanych z rolnictwem węglowym może przyczynić się do poprawy jakości gleby, np. poprzez zwiększenie jej zawartości węgla organicznego, azotu, fosforu, wapnia i innych składników odżywczych. Ponadto, praktyki takie jak uprawy wieloletnie czy uprawy okrywowe mogą pomóc w poprawie struktury gleby, zwłaszcza w przypadku gruntów zubożonych.

Podsumowanie

Rolnictwo węglowe i ekoschemat to podejście do produkcji żywności, które pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i ochronie środowiska. Rolnictwo węglowe opiera się na magazynowaniu węgla w glebie, a także w roślinach i produktach rolnych. Ekoschemat to program finansowania praktyk rolniczych, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych oraz poprawiają jakość gleby i bioróżnorodność. Rolnictwo węglowe i ekoschemat mają wiele korzyści dla środowiska i rolnictwa, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości gleby, zwiększenie odporności rolnictwa na zmiany klimatyczne, ochronę bioróżnorodności i korzyści dla rolników. Dlatego warto zainteresować się tym podejściem i wprowadzić je w praktyce. Warto jednak pamiętać, że efekty wprowadzenia praktyk rolnictwa węglowego mogą być zróżnicowane w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj gleby, klimat, rodzaj upraw czy sposób ich prowadzenia. Dlatego ważne jest, aby praktyki te były dostosowane do indywidualnych potrzeb i warunków danego gospodarstwa rolnego.

Polecamy również zobaczyć nasze pozostałe artykuły: https://arsklep.pl/blog/

Oraz sprawdzić naszą stronę: https://arsklep.pl/

Zostaw komentarz

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Zespól naszych doradców handlowych odpowie tak szybko jak to możliwe

 •    +48 782 884 777
 •    kontakt@arsklep.pl